Brug af rådighedstimer i forbindelse med almindelige hverdagsaktiviteter

Social- og Indenrigsudvalget 2019-20 SOU Alm.del – endeligt svar på spørgsmål 779 spørgsmål nr. 779 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jakob Sølvhøj (EL). Spørgsmål ...

Læs mere

Nyt fra Ankestyrelsen

Principmeddelelse 21-21 om borgerstyret personlig assistance, kontant tilskud, arbejdsleder, sprogbrug, proportionalitet  ”Borgerstyret personlig assistance” (BPA) ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågn...

Læs mere