zara

"Med hjælp fra BPA-Formidlingen har jeg fået mere overskud i hverdagen. Det er en kæmpe lettelse, at slippe for de opgaver, der ligger i rollen som arbejdsgiver."

wheelchair-4482537_1920

"Med BPA-formidlingen som arbejdsgiver står du aldrig alene, og du får altid personlig og professionel rådgivning."

IMG_0078

"En BPA-ordning giver mig mulighed for at leve et aktivt liv."

previous arrow
next arrow

Hvem er vi

BPA- Formidlingen rekrutterer og formidler hjælpere til fysisk handicappede. Teamet bag BPA-formidlingen har mere end 20 års erfaring indenfor handicapbranchen, og arbejder med respekt og forståelse for det enkelte menneske. Vi tilbyder individulle løsninger med fokus på borgerens ønsker og behov.

Vi samarbejder med både socialrådgivere og jurister, som sikrer at vi hele tiden er ajourført med lovgivningen og de juridiske aspekter som vedrører handicapområdet.

BPA-formidlingen er godkendt af Socialtilsynet, hvilket er din garanti for, at vi følger de offentlige myndigheders love og regler indenfor BPA-området. Hvis du vil læse mere om dette kan du klikke her.

BPA ordning (Borgerstyret Personlig Assistance)

Har du en BPA ordning efter servicelovens § 96 eller § 95 kan vi hjælpe dig med at varetage arbejdsgiveransvaret, hvor vi står for de aministrative opgaver, mens du selv fungerer som arbejdsleder.

Vi kan bl.a. varetage opgaver som:

  • juridiske anliggender
  • ansættelseskontrakter
  • lønudbetaling og regnskab
  • Rekruttering og formidling
 
 
Helhedsløsninger

Foruden administation af BPA-ordninger tilbyder vi også helhedsløsninger til det offentlige, som sikrer den optimale omsorg for borgeren. Vi kan varetage stort set alle former for hjælperordninger efter Servicelovens bestemmelser om personlig og praktisk hjælp. Ydelsen vil blive tilrettelagt på baggrund af den offentlige myndigheds krav med inddragelse af borgerens ønsker og ressourcer.

Rådgivning og vejledning

BPA- Formidlingen er en aktiv sparringspartner og tilbyder rådgivning og vejledning i det omfang det ønskes. For os er det vigtigt, at både borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere oplever at have medbestemmelse og indflydelse og derfor er “tillid” et vigtigt nøgleord i vores arbejde.

Gratis bisidderordning.

BPA-formidlingen samarbejder med mange handicaporganisationer, og tilbyder at være bisidder til møder med offentlige myndigheder, hvor borgeren har ansøgt eller allerede modtager personlig og praktisk hjælp efter serviceloven.

Nyt på BPA-området