BPA – Borgerstyret Personlig Assistance

En BPA-ordning kan gives til borgere over 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har meget omfattende hjælpebehov.

BPA er reguleret i servicelovens § 96 samt servicelovens § 95

Læs mere her

Ledsagerordning til unge og voksne med et handicap

Er du mellem 12 og 67 år, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge kommunen om en ledsageordning. Ledsageordningen betyder, at du kan få 15 timers ledsagelse om måneden til formål, du selv bestemmer.

Reglerne om ledsagelse er fastsat i servicelovens § 45 og § 97 og er uddybet i bekendtgørelsen om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven. Ledsagelse for personer i alderen 12-18 år er reguleret i § 45, mens ledsagelse til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen er reguleret i § 97

Læs mere her